Široké

spektrum

služieb

Naša agentúra vám ponúka široké spektrum príležitostí k spolupráci. Stačí nás kontaktovať a o ostatné sa postaráme!

Kontakt

Slovenská letecká agentúra s.r.o.
Hronské predmestie 4
SK- 974 01 Banská Bystrica

 

+421 48 416  39 16
+421 48 416  39 17
+421 48 416  39 18
+421 48 413  85 54 FAX