Široké

spektrum

služieb

Naša agentúra vám ponúka široké spektrum príležitostí k spolupráci. Stačí nás kontaktovať a o ostatné sa postaráme!

Certifikáty

Certifikát NORMY EN ISO 9001:2008  Certifikát NORMY SOŠ AQAP 2130:2010  Register ÚVO SR 
Certifikát
EN ISO 9001:2008
Certifikát
SOŠ AQAP 2130:2010
Certifikát Úradu
verejného odstarávania SR