Široké

spektrum

služieb

Naša agentúra vám ponúka široké spektrum príležitostí k spolupráci. Stačí nás kontaktovať a o ostatné sa postaráme!

SLOVAK AIR FEST 2005 Letisko Sliač

Divákmi obľúbený Slovak Air Fest - Rok 2005 prelomový

Slovenská letecká agentúra z Banskej Bystrice má na zachovaní tradícií medzinárodných leteckých dní na území Slovenskej republiky veľký záujem.

V roku 2005 spúšťa pilotný projekt na letisku Sliač letecký deň pod názvom Slovak Air Fest 2005.

Na SAF 2005 sa okrem statických ukážok leteckej techniky, vystúpení slovenských vojenských ukážkových pilotov na lietadlách MiG-29, L-39 a Mi-24, letových ukážok civilných leteckých spoločností a Ministerstva vnútra SR a zástupcov športového lietania z celého Slovenska zúčastňujú aj zahraničný účastníci z Maďarska, Poľska, Nemecka, Rakúska a Českej republiky.

V tomto roku sa na leteckom podujatí zúčastnilo viac než 20 000 návštevníkov.

SAF 2005 sa konal 4. júna 2005 pod záštitou Prezidenta SR Ivana Gašparoviča na Leteckej základni Sliač a Letisku Sliač.