Široké

spektrum

služieb

Naša agentúra vám ponúka široké spektrum príležitostí k spolupráci. Stačí nás kontaktovať a o ostatné sa postaráme!

Kontakt

Slovenská letecká agetúra, s.r.o., Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica

Poštová adresa

Slovenská letecká agetúra, s.r.o.
Hronské predmestie 4
SK-974 01 Banská Bystrica

Obchodné informácie:
IČO: 36640760
DIČ: 2022053715
IČ DPH: SK2022053715

Okresný súd v Banskej Bystrici,
oddiel Sro, číslo vl. 10747/S

Telefonické kontakty:

Banská Bystrica:
Recepcia +421 (48) 416 39 16
Zákaznícky servis +421 (48) 416 39 17
Grafika a reklama +421 (48) 416 39 18

fax: +421 (48) 413 85 54

Bratislava:
tel.: +421 (2) 2086 18 93

Košice:
tel.: +421 (55) 2869020

E-mail:

office@slla.sk
objednavky@slla.sk

Internetová adresa

www.slla.sk
www.siaf.sk

Kontaktný formulár