Servis

Servisné služby – čistenie mobilných toaliet podľa požiadaviek zákazníka, zabezpečenie odvozu odpadu a likvidáciu odpadu na ČOV.

Servis toalety

Zabezpečíme servis mobilných toaliet a sanitárnych prívesov. Servis toaliet počas eventov vieme zabezpečiť priebežne. Likvidáciu odpadu riešime v zmysle zákonov a ekologických opatrení.

Servis hygienické veže

V súčasnej pandemickej situácii dávame veľký dôraz na zabezpečenie hygienických opatrení. Počas eventu priebežne dopĺňame dezinfekčné roztoky do hygienických veží.

Servis odpadové hospodárstvo

Event komplexne zabezpečíme odpadovými nádobami. Servis zabezpečujeme v spolupráci s profesionálnou spoločnosťou pôsobiacej v oblasti odpadového hospodárstva.

Menu