Široké

spektrum

služieb

Naša agentúra vám ponúka široké spektrum príležitostí k spolupráci. Stačí nás kontaktovať a o ostatné sa postaráme!

MLD SIAF 2011 Letisko Sliač

Rok 2011 - Pilotný projekt s medzinárodnou účasťou.

Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest - SIAF

Slovenská letecká agentúra sa po ukončení rekonštrukcie dráhy na letisku Sliač vracia k pokračovaniu úspešných projektov - tento raz s meduinárodnou účasťou.

Výber a spolupráca Slovenskej leteckej agentúry ako hlavného organizátora podujatia nebola náhodná. Letecká agentúra mala s organizovaním leteckých dní bohaté skúsenosti. V roku 2005 a o rok neskôr, v roku 2006 usporiadala letecké dni so zahraničnou účasťou Slovak Air Fest na letisku Sliač. Oboch podujatí sa zúčastnilo viac ako 45 000 divákov. V roku 2007 agentúra spoluorganizovala Národné letecké dni, ktoré sa konali na letisku Piešťany, kde vypracovala projekt a zabezpečovala letovú časť podujatia. V roku 2008 SLA plynule pokračovala v založenej tradícii leteckých dní organizáciou medzinárodného podujatia Slovak Air Fest, Letecké dni Očová 2008, ktoré navštívilo vyše 25 000 ľudí. „Všetky štyri uvedené letecké podujatia boli leteckou agentúrou organizované a zabezpečené bez dotácie alebo akejkoľvek finančnej spoluúčasti Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Po rokoch sa letecké dni opäť vracajú na letisko Sliač.

„Letisko Sliač má štatút medzinárodného letiska plne vybaveného pre možnosť organizovania leteckých dní. Jeho geografické položenie, infraštruktúra a história ho predurčujú ako atraktívnu lokalitu pre organizovanie takýchto podujatí. Od čias rozdelenia československého letectva bolo miestom, kde sa pravidelne konali napríklad Dni otvorených dverí spojené s letovými ukážkami.

Programovými partnermi SIAF 2011 boli Ministerstvo obrany SR ako hlavný programový partner, Ministerstvo vnútra SR, na organizácii sa podieľajú Banskobystrický samosprávny kraj, Letisko Sliač, a.s., Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ako spoluorganizátori Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, mestá Banská Bystrica, Zvolen a Sliač, Letové prevádzkové služby SR a Letecký úrad SR.

Najočakávanejšia letecká udalosť roka Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 sa uskutočnila od 27. do 28. augusta 2011 na Letisku Sliač (Letecká základňa – Zmiešané krídlo Otta Smika Sliač). Podujatie sa uskutočnilo v rámci oficiálnych národných osláv výročia Slovenského národného povstania. 

Účastníci:

13 krajín vrátanie Slovenska - viac info na http://www.siaf.sk/archiv/