Široké

spektrum

služieb

Naša agentúra vám ponúka široké spektrum príležitostí k spolupráci. Stačí nás kontaktovať a o ostatné sa postaráme!

Národné letecké dni 2007 Letisko Piešťany

Slovenská letecká agentúra zakladá tradíciu leteckých dní v Piešťanoch.

Národné letecké dni - pilotný projekt na letisku Piešťany.

Letecké dni Slovak Air Fest 2005 a 2006 sa aj napriek snahe organizátorov nedokázali svojím rozsahom vyrovnať podujatiu takého druhu, akým v minulosti bývali medzinárodné letecké dni SIAD.

Aj napriek tomu, Slovenská letecká agentúra potvrdzuje svoju vôľu a schopnosti usporiadať v budúcnosti aj letecký deň väčších rozmerov. Preto v roku 2007 vzniká myšlienka pripraviť projekt na letisku v Piešťanoch, nakoľko letecká základňa Sliač začala rekonštrukciu vzletovej a pristávacej dráhy.

Pilotný projekt Národných leteckých dni, ktoré sa konali na letisku Piešťanoch v dňoch 16.-.17. júna 2007 sa stretol s obrovským úspechom na ktorom sa začala stavať tradícia medzinárodných leteckých dní v Piešťanoch.

Tieto letecké dni sa konali pod záštitou čelných predstaviteľov vlády SR a samosprávy.