Široké

spektrum

služieb

Naša agentúra vám ponúka široké spektrum príležitostí k spolupráci. Stačí nás kontaktovať a o ostatné sa postaráme!

SLOVAK AIR FEST 2008 Letisko Očová

Slovak Air fest 2008 - letecké dni v znamení vzdušných súbojov.

V roku 2008 Slovenská letecká agentúra deklaruje na základe úspešného pilotného projektu v roku 2007 vôľu pokračovať v organizácii Národných leteckých dní v Piešťanoch. V tom čase vedenie Trnavského samosprávneho kraja projekt Národných leteckých dní vzala za svoj a organizáciu projektu prevzal druhý organizátor.

Slovenská letecká agentúra v snahe pokračovať v tradícii, sa vrátila k projektu Slovak Air Fest. Nakoľko v tomto období začína rekonštrukcia dráhy na letisku Sliač, pre projekt sme vybrali lokalitu letiska Očová.

Aj napriek rôznym obmedzeniam (trávnaté letisko) sa podarila zabezpečiť veľmi kvalitná účasť, na základe ktorej boli tieto letecké dni veľmi úspešné.

Slovak Air Fest, letisko Očová sa konal v dňoch 30. a 31. augusta 2008 v zanmení vzdušných súbojov.

Účastníci:

Lietajúci cirkus Martina Kyndernaya z Českej republiky s letovými ukážkami bojových scén z 1. a 2. svetovej vojny

Ukážky leteckých akrobatov série leteckých pretekov AERO GP - majstra sveta v leteckej akrobacii Zoltana Veresa z Maďarskej republiky a Petra Podlunseka zo Slovinskej republiky.

Slovenské športové akrobatické letectvo zastupovali piloti Dušan Šamko, František Pytlík a domáca akrobatická skupina Očovskí bačovia.

Súčasťou programu boli aj prezentácie leteckej techniky Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ukážky zásahov policajtov s využitím leteckej techniky.

Súčasťou boli aj bývalí členovia legendárnej akrobatickej skupiny slovenského vojenského letectva Biele albatrosy.

Slovak Air Fest boli zaradené do oficiálneho programu osláv 64. výročia Slovenského národného povstania a konali sa aj pri príležitosti 15. výročia Ozbrojených síl SR, 15. výročia samostatnej Slovenskej republiky a 90. výročia československého letectva.

Fotogaléria: